Elevmentor

billede af tastatur med kontaktinfo

Elevmentorkorps

Formålet med elevmentor-korps 

Vi er hele tiden optaget af, hvordan vi styrker elevtrivslen på skolen, og her spiller elevmentoren en central rolle. Vi har succes med at give eleverne plads til at hjælpe hinanden gennem en koordineret og stærk indsats.

På mange skoler er der enten lærere eller studievejledere, som taler med eleverne om tvivlsspørgsmål og små og store problemer. Meget ofte handler problemerne om usikkerhed og manglende tilhørsforhold.

En udfordring, som en elevmentor også kan hjælpe med. En elevmentor er lettere at identificere sig med som elev, er lettere at gå til med praktiske spørgsmål og så er de på skolens fællesområder i pauserne.

Elevmentorens rolle

 

En elevmentor skal ses som et bindeled mellem eleverne og studievejlederne. De står for at understøtte elevernes trivsel på skolen ligesom lærerne og studievejledningen.

Elevmentorerne skal være hverken psykolog eller socialrådgiver, de skal derimod være en nærværende og synlig hjælper som kan guide elever i den rigtige retning. 

Elevmentorerne spiller derfor en særdeles aktiv rolle i introforløbet og har indflydelse på at give skolens elever en god og rar opstart.

 

;