7-8. klasse - H-niveau

Basis - eller H-niveau - er for dig, der

- fx er kommet til landet som voksen og tidligere har gået på sprogskolen
stadig kæmper meget med det danske sprog
- mangler grundlæggende sprog- og matematik-færdigheder.

Du vil typisk starte på H-niveau, som svarer til 7.-8 klasse, men vil efterfølgende (når du har færdiggjort H-niveau) kunne starte på G-niveau og efterfølgende E eller D-niveau

Undervisningen på Basis

Du kommer til at gå i den samme klasse hele halvåret, og du vil have de samme lærere hele vejen igennem. Du skal desuden forvente, at du skal være i skole 5-6 timer hver dag. Du vil opleve at du skal arbejde og lære meget. Undervejs går du til prøve, sådan at du lærer det danske eksamenssystem at kende.

Prøver

Undervisningen afsluttes med en intern evaluering, som bestemmer, om du kan blive optaget på G-niveau i dansk som andetsprog.

Efter basispakken kan du fortsætte på vores 9. klasses pakker på G-niveau. Med en 9. klasses-eksamen, kan du søge ind på en erhvervsskole eller fortsætte på 10.-klasses niveau.

Pris

Der er deltagerbetaling på AVU. Læs om deltagerbetaling her

Tilmelding

Det er altid en god idé at tage en snak med en vejleder, før du tilmelder dig. Når du er helt afklaret kan vejlederen også tilmelde dig fag direkte. 

Kontakt vejledningen

 

Billede af AVU-elev i Hvidvore

Fagpakke - Basis

Naturfag G-niveau

Naturfag, G-niveau

Du får en bred naturfaglig viden, der gør det muligt at forstå og deltage i diskussioner om naturfaglige emner.

Du arbejder med emner fra fagene biologi, kemi, fysik og naturgeografi, og du får en grundlæggende forståelse for samspillet mellem menneske, natur, teknik og sundhed

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Engelsk G-niveau

Engelsk, G-niveau

Du bliver lidt bedre til at forstå engelsk og til at tale og skrive på et enkelt, forståeligt engelsk om almene emner.

Du får blandt andet undervisning i udtale og grammatik. Desuden får du viden om kultur og samfund i engelsktalende lande.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Matematik G-niveau

Matematik, G-niveau

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i en række forskellige sammenhænge fra hverdagslivet.


Undervisningen drejer sig især om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan konkrete problemer fra hverdagen kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Samfundsfag G-niveau

Samfundsfag, G-niveau

Faget giver dig viden om især danske, men også internationale samfundsforhold.

Du beskæftiger dig bl.a. med hovedlinjerne i det danske demokratiske system og lærer at kende forskel på den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Calendar
Info-dage for AVU - 3. januar 2024
;