9. klasse - G-niveau

9. klasse for voksne er for dig, der:

- har været ude af skolen i flere år og trænger til at genopfriske de vigtigste fag.
- skal have kvalifikationer til at søge ind på en erhvervsskole eller en ungdomsuddannelse.
- mangler din 9. klasses afgangsprøve.

Læring sker på tværs af fagligt niveau

Når du læser G-niveau, vil du selvfølgelig deltage i undervisning sammen med andre elever, der også læser G-niveau. Du vil dog også komme til at læse sammen med elever, der er på F, E og D-niveau. Det er en stor fordel at deltage i undervisning på tværs af niveauer, da du vil opleve at dine klassekammerater løfter dig. I din klasse, vil der desuden være ekstra lærere tilknyttet, som sikrer at den undervisning, du har brug for, passer præcist til dit faglige niveau.

Du vil opleve, at du i samspil med dine klassekammerater og dine lærere relativt hurtigt vil opleve et stort fagligt løft.

Prøver

På Niveauerne G og D vil faget afsluttes med prøve. Niveauerne basis, F og E afsluttes med faglig dokumentation, der evalueres af faglæreren.

Pris

Der er deltagerbetaling på AVU. Læs om deltagerbetaling her

Tilmelding

Det er altid en god idé at tage en snak med en vejleder, før du tilmelder dig. Når du er helt afklaret kan vejlederen også tilmelde dig fag direkte. 

Kontakt vejledningen

 

Billede af elever på AVU (2)

Fagpakke, G-niveau

Naturfag G-niveau

Naturfag, G-niveau

Du får en bred naturfaglig viden, der gør det muligt at forstå og deltage i diskussioner om naturfaglige emner.

Du arbejder med emner fra fagene biologi, kemi, fysik og naturgeografi, og du får en grundlæggende forståelse for samspillet mellem menneske, natur, teknik og sundhed

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Engelsk G-niveau

Engelsk, G-niveau

Du bliver lidt bedre til at forstå engelsk og til at tale og skrive på et enkelt, forståeligt engelsk om almene emner.

Du får blandt andet undervisning i udtale og grammatik. Desuden får du viden om kultur og samfund i engelsktalende lande.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Matematik G-niveau

Matematik, G-niveau

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i en række forskellige sammenhænge fra hverdagslivet.


Undervisningen drejer sig især om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan konkrete problemer fra hverdagen kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Samfundsfag G-niveau

Samfundsfag, G-niveau

Faget giver dig viden om især danske, men også internationale samfundsforhold.

Du beskæftiger dig bl.a. med hovedlinjerne i det danske demokratiske system og lærer at kende forskel på den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

 

Calendar
Info-dage for AVU - 3. januar 2024
;