Fagpakker til dig der vil ind hos politiet

Tre forskellige fagpakker på forskellige niveauer, med forskelligt indhold og for kursister med forskellige forudsætninger. 

Vi har 3 typer forkurser til politiet, som alle kan forberede dig grundigt til alle politiets ansættelsesprøver.

Vi har tre typer forkurser til politiet, som alle kan forberede dig grundigt til alle politiets  ansættelsesprøver. Undervisningen er tilrettelagt med en variation af projektforløb, foredrag og ekskursioner. 

Undervisningen foregår i Hvidovre i dagtimerne.

3 kursister fortæller om hvorfor de er på politi-kurset til MetroXpress

Læs artiklen her

Forkursus til politiet

De tre forløb henvender sig til alle, der seriøst overvejer en karriere inden for politiet. Det forbedrer dine muligheder, når du søger ind hos politiet, men garanterer ikke optagelse.

Det er en fordel, hvis du opfylder Politiskolens krav, når du starter. 

Se mere om kravene på www.politiskolen.dk  

Her kan du også læse om politiets ansøgningspraksis og sikre dig, at der ikke opstår problemer relateret til dit helbred eller din fortid, som forhindrer din ansættelse.