HF fjernundervisning med base i København

På HF & VUC København Syd tilbyder vi en række fag via e-learning, som er det samme som fjernundervisning. E-learning er undervisning via internettet.

Undervisningens indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold og afsluttes med eksamen. 

HF E-learning betyder, at du får:

  • undervisning uden krav om fremmøde i løbet af studiet (mødepligt til eksamen)
  • en aftale med skolen om dit individuelle studieforløb
  • faglig vejledning og respons via din computer
  • mulighed for fordybelse i faget og god træning i at være selvstuderende

HF E-learning er et godt valg for dig hvis: 

  • du har behov for en fleksibel studieform, der kan tilpasses din livssituation
  • du foretrækker at arbejde individuelt og uafhængigt – på de tidspunkter, der passer dig bedst
  • du er indstillet på selvstændigt at planlægge dit arbejde med faget
  • du er indstillet på at være studieaktiv og følge en studieplan