AVU på nettet

HF & VUC København Syd tilbyder:

 • Dansk G/ 9. klasse
 • Dansk F, E og D/ 10. klasse
 • Dansk som andetsprog G/ 9. klasse
 • Dansk som andetsprog F, E og D/ 10. klasse
 • Engelsk F, E og D/ 10. klasse
 • Matematik G/ 9. klasse
 • Matematik F, E og D/ 10. klasse
 • Naturvidenskab G/ 9. klasse
 • Samfundsfag G/ 9. klasse
 • Samfundsfag D/ 10. klasse

Vi tilbyder max 3 fag ad gangen som e-learning.

E-learning kræver af dig, at du:

 • følger en fastlagt afleveringsplan
 • møder til aftalte tider
 • kan arbejde selvstændigt
 • kan arbejde på PC og kan kommunikere via e-mail og internet