Vi har samlet al den praktiske information her, som vi tror, du har behov for. Hvis der er noget du søger, som du ikke kan finde så prøv selv at finde det her eller send os en mail på vuc@kbhsyd.dk . 
Mangler vi noget på listen, så skriv også til os. 

A

Adresse, mail og telefon
I Ludus-Web kan du selv ændre dine mailadresse og telefonnummer. Det er vigtigt at du skriver i ”mobil-feltet” ellers får du ikke sms’er fra din lærer eller skolen i tilfælde af aflysninger. Det er vigtigt, at vi har din korrekte adresse og mail, så vi kan kontakte dig. Adresseoplysninger kan du få ændret ved at henvende dig på kontoret.

 

Aflysninger
Ændringer og aflysninger kan ses på Ludus-Web. Hvis dit telefonnummer står korrekt på Ludus Web vil du modtage en sms fra din lærer eller skolen om aflysninger.

 

B

Bøger

Bøger låner du gratis mod en underskrift. De er dyre, så pas godt på dem.
Udlån foregår via din lærer. Du skal aflevere bøgerne igen efter afsluttet eksamen, og hvis du holder op i løbet af året, skal du aflevere bøgerne hurtigst muligt. Hvis du undlader at aflevere udlånt materiale, vil du blive pålagt et erstatningskrav, og i sidste instans videregivet til inkasso.

Hvidovre: Returnering af bøger foregår enten ved at aflevere hos vores bogmedarbejder, når der er træffetid, eller ved at aflevere dem i skabet ved indgangen til stueetagen ved siden af receptionen.
Amager: Bogaflevering foregår i kælderen hos vores bogmedarbejder.

Boldbur

Hvis du vil spille i boldburet og mangler bolde, kan du låne en basketball eller en fodbold i receptionen. 

Det kræver bare, at du lægger 50 kr. i depositum, når du låner bolden. (Dvs. at du selvfølgelig får de 50 kr. retur, når du afleverer den bold, som du har lånt tilbage.)

 

C-D

Dispensation fra eksamenskrav på AVU og HF 

Du kan søge dispensation fra eksamensreglerne, hvis du har et handicap, som gør det nødvendigt. Der skal foreligge en erklæring fra en sagkyndig (for eks. en læge).

Eksempler på dispensationer er forlænget forberedelsestid, ekstra hjælpemidler, bisidder ved eksamen. Du skal søge om dispensation hos vejlederne. Husk at søge dispensation til hver eksamenstermin. Vær også opmærksom på frister til dispensationsansøgning. 

 

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen fastsættes af bestyrelsen inden for nogle rammer som er fastlagt af Undervisningsministeriet. FVU hold og ordblindeundervisning er gratis.

Hvis du afslutter en hel Hf-enkeltfag, kan du få deltagerbetalingen for dine HF -fag tilbage, hvis du består fagene. Det gælder også hvis du afslutter og består alle fag i en pakke (for eks. en pædagogpakke, dog undtaget politipakkerne). Gem dine kvitteringer!

 

 

E

Edulife
Det er skolens intranet. Det er her du holder dig ajour med alt, hvad der sker på Købehavn Syd HF og VUC. Det er også her, du finder dine hold. Læs mere på under genveje

Eksamen
Al praktisk information omkring afholdelsen af eksamen offentliggøres på Edulife og Ludus Web inden hver eksamenstermin. I Ludus Web vil du tættere på eksamen kunne se dine eksamensdage, forberedelses- og eksamenstidspunkter, lokaler og evt. dispensation til mundtlige eksamener. På Edulife vil du kunne læse om regler for afholdelsen af eksamen. Her kan du under faneblad ”Arkiv” hente diverse blanketter (for eks. ”Tilmeldingsblanket til SSO”). Læs mere om eksamen her.

Eksamensprojekt HF
For at få en hel HF på HF- enkeltfag skal du lave et ”Eksamensprojekt”. Eksamensprojektet skal laves inden for de sidste 6 uger af undervisningen. Vejlederne og receptionen har en folder om eksamensprojektet. 

E-Learning
Læs mere her:

Evaluering
Evaluering er en vigtig del af læringen. Du har krav på at få klar besked fra dine lærere om, hvilke mål du skal nå, hvordan du bedst arbejder frem mod dem, og hvordan lærerne vurderer din indsats og faglig udvikling. Evaluering kan være organiseret og formel, som når vi en gang årligt gennemføre evaluering i alle fag. Men evaluering er også en del af den daglige kontakt og tilbagemelding, som på en konstruktiv måde kan bringe arbejdet videre.

F

Fester

På hver afdeling er der et festudvalg, der står for at arrangere fester i løbet af skoleåret. Er du interesseret i at være med kan du godt det.

Skolen støtter fester og sociale arrangementer med penge og skolen sørger for at der er professionelle vagter ved dørene til festerne.


Fravær

Du skal være studieaktiv for at kunne gå på skolen. Lærerne registrerer kursisternes fremmøde til hver undervisningsgang, også om du er kommet til tiden og er blevet til undervisningen er slut. Du må højst have 25 % fravær fordelt over hele forløbet, og der er ikke noget, der hedder lovlig fravær. Det betyder, at hvis du er syg og skal til lægen i undervisningstiden, tæller det som fravær. Manglende afleveringer og manglende aktivitet i timerne kan også tælle som fravær.

I løbet af skoleåret kører studieadministrationen varsler i Ludus Web. Hvis du har mere end 10% fravær, vil du modtage en gul varsel i Ludus Web – en påmindelse om at du skal ”oppe” dig og være studieaktiv. Hvis du har mere end 20% fravær, vil du modtage en rød varsel i Ludus Web og vil blive indkaldt til en samtale med en vejleder. Til samtalen vil du modtage en skriftlig advarsel med krav om at forbedre din studieaktivitet. Hvis det ikke sker, kan du blive udmeld af hold og din SU blive afmeldt. 


Fællesarrangementer

I løbet af året afholder skolen en række fællesarrangementer. De er et tilbud til alle kursister. Det kan bl.a. være kulturelle og/eller politiske emner og kursistfester. Disse vil være opslået på skolens intranet Edulife.

 

G

Glemte sager

Glemte ting og sager bliver opbevaret på kontoret – spørg i receptionen.

 

H

Handicapfaciliteter
På VUC Hvidovre-Amager lægger vi vægt på, at alle skal have mulighed for at deltage i voksenundervisning. Du er altid velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål om muligheden for at benytte særlige hjælpemidler osv.

På begge skoler er der elevatorer og handicaptoilet.

Holdskift
Hvis du ønsker at skifte hold, skal du gå til vejlederne, som undersøger om det kan lade sig gøre. 

I-J

Informationer
Ved hovedindgangen er der en opslagstavle til kursistinformationer. Her kan du finde lokaleplan, læse om evt. skemaændringer, aflysninger, studieforhold, eksamen, vejledernes arrangementer mm.

Vær opmærksom på, hvilke tavler der er forbeholdt administration, vejledning og kursistråd. 

På Eduiife finder du 'Nyt fra ledelse og studieservice'. Her kan du løbende holde dig orienteret om arrangementer på skolen og på dine hold, vigtige datoer osv. 

IT
Skolen råder over pc’er koblet sammen i et internt netværk. De findes i studieværkstederne. Der ligger en del undervisningsprogrammer og digitale ordbøger på netværket, og der er adgang til Internet. 

Når du starter på kurset, bliver du automatisk oprettet som bruger. Dit brugernavn vil være dit kursistnummer, fx 19999 og din adgangskode vil være de sidste 4 cifre i dit cpr nr., fx 1234. Du kan benytte dine egne USB stik i computerne, og du har mulighed for at gemme dit arbejde på skolens netværk. 

Skolen har trådløst netværk som du kan bruge hvis du har en bærbar computer. Du logger dig ind på netværket på samme måde som på det interne netværk.

Du har også adgang til en Microsoft Office365 konto. Se på hjemmesiden hvordan du får adgang. Her kan du bl.a. hente og installere en fuld Office pakke med Word, Excel osv. 

 

K

Kantinen

På Hvidovre-afdelingen holder kantinen til på 1. sal. På Amager-afdelingen finder du kantinen i Pavillonen.

Du kan betale med mobilepay og kontanter.

Klager over prøver og eksamen

Det kan forekomme, at en kursist mener, der har været forhold omkring en eksamen, som ikke har været tilfredsstillende, eller at bedømmelsen har været forkert.

Klager skal være skriftlige og præcisere og begrunde klagepunkterne. Klager over eksamen behandles af ledelsen.

Kopi & print

Spørg din lærer eller den it-ansvarlige.

Kursistrådet

København Syd HF & VUC har et velfungerende Kursistråd og Festudvalg. Der er kursistråd på begge afdelinger. Kursistrådet har repræsentanter i VUCs bestyrelse og er med til at planlægge de sociale arrangementer på VUC.

 

L

Læse- og staveproblemer

Har du svært ved at læse og skrive? I løbet af året kan du blive testet af læsevejledere, og vi vil efter behov tilbyde dig læsetræning. Der er særlig hjælp til ordblinde. Kontakt en ordblindevejleder.

Ludus-Web

I Ludus-Web kan du se de hold du er tilmeldt, og du kan se dit skema. Du kan ændre dit mobilnummer og din mail - så det altid er opdateret, husk det!

Brugernavn til Ludus Web: dit kursistnummer; adgangskode: de sidste fire cifre af dit cpr nr.

Hvis du ikke kan logge ind, så kontakt receptionen.

 

M

 

 

N

 

 

OPQ

Outlook
Når du får en mailadresse fra skolen, kan du tjekke den via Outlook 365. Læs mere under genveje

 

 

R

Rygning

Man må slet ikke ryge indendørs - heller ikke e-cigaretter.

I Hvidovre må der kun ryges i rygeskuret ved cykelstativerne.

På Amager må der ryges i gården ved p-pladsen.

 

 

S

SSO
Kursister, som tager en hel hf, skal udarbejde en Større Skriftlige Opgave, der bedømmes af lærer og censor. Vi rådgiver dig til at vente med at skrive SSO til du er tæt på at afslutte en hel hf. SSO er individuel og udarbejdes inden for 1-3 fag. Skriver du opgaven i 1 fag, skal du enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B-niveau. Skriver du opgaven i 2-3 fag, skal du enten følge eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf mindst 1 skal være på B-niveau. Du vælger selv, i hvilket/hvilke fag du vil skrive opgaven.

Læs mere her.

SU
Læs mere her

SVU
Læs mere her

Sygeeksamen
Hvis du bliver syg til din eksamen, skal du ringe til kontoret og give besked derom. Hvis du vil gå op til sygeeksamen (kun på hf), er det vigtigt, at du kontakter din læge på eksamensdagen og få udstedt en lægeerklæring. Lægeerklæringen afleveres hurtigst muligt på VUCs kontor. Skriftlig og mundtlig sygeeksamen på hf afholdes som regel i juni for dem, der var syg til vintereksamen, og i august for dem, der var syge til sommereksamen.
Læs mere her

Sygemelding til undervisning 
Kursisten skal sygemelde sig i Ludus Web. Hvis sygmeldingen varer over en uge, skal kursisten kontakte vejledningen.  

 

 

T

Tilbagebetaling
Hvis du afslutter en hel Hf-enkeltfag, kan du få deltagerbetalingen for dine HF -fag tilbage, hvis du består fagene. Det gælder også hvis du afslutter og består alle fag i en pakke (for eks. en pædagogpakke, dog undtaget politipakkerne). Gem dine kvitteringer! Blanketten til refundering af deltagebetaling finder du i receptionen.

 

Transport
Du kan få et ungdomskort transport og få rabat til DSB. Læs mere her: www.ungdomskort.dk   

 

 

 

UVW

Ungdomskort
Læs mere om DSB's ungdomskort her: www.ungdomskort.dk   

 

 

XYZ

 

 

ÆØÅ

Åbningstider 

Receptionen: Alle hverdage 9-14

Studievejledningens åbningstider finder du her

SU-vejledningens åbningstider finder du her