SU

Du ordner selv din SU på www.su.dk 

For at kunne modtage SU, skal du:

 • være fyldt 18 år. Du kan få SU fra kvartalet efter, at du fylder 18 år. Hvis du er 17, når du starter, men bliver 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober.
 • have mindst 23 timers undervisning om ugen - 17 timer hvis du har et hjemmeboende barn under syv år. Det er vigtigt at barnet har folkeregisteradresse hos dig.
 • være opmærksom på, at SU ikke gives med tilbagevirkende kraft.

Du kan tidligst søge SU en måned før den dato, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. august, så kan du tidligst søge fra den 1. juli. For at søge SU skal du være optaget på uddannelsen. Du er først optaget, når du har betalt for din uddannelse, hvis der er deltagerbetaling. Først derefter kan du søge SU.

Hvis du er 18-19 år skal du være særlig opmærksom på, at:

 • din SU er afhængig af dine forældres indkomst.
 • du kun i særlige tilfælde kan få satsen som udeboende. Du skal derfor søge om dispensation på et særlig skema, som du finder under minSU via www.su.dk under punktet Hjælp.
 • fra måneden efter du er fyldt 20 år, kan du satsen til udeboende, hvis du er flyttet hjemmefra

Hvis du er udlænding, skal du være særlig opmærksom på, at: 

 • du, hvis du vil søge om SU, skal udfylde et særligt oplysningeskema. Du finder skemaet under minSU - under punktet Hjælp. Skemaet skal printes og afleveres til SU-vejledningen sammen med en kopi af de krævede dokumenter. 
 • der er ca. 2 måneders sagsbehandlingstid hos SU-styrelsen
 • du kan søge om SU 3 måneder før studiestart, dog kun ved start til august

Hvis du læser enten GSK eller FVU, skal du være særlig opmærksom på, at:

 • GSK - gymnasiale suppleringskurser - kun berettiger SU, hvis du har mindst 16 timers undervisning om ugen. Læs de særlige regler på su.dk
 • FVU-undervisning, kun berettiger til SU, hvis du er 18 eller 19 år.

På su.dk kan du selv holde øje med og ændre din SU. Du kan:

 • søge om SU
 • ændre sluttid
 • ændre bopælsstatus
 • hente oplysninger om dine egne SU-forhold
 • se om du risikerer at skulle betale SU tilbage
 • vælge SU fra
 • søge om SU-lån
 • genbestille et lånebevis
 • søge om forsørgertillæg.
 • se hvor lang tid, du kan få SU med din nuværende uddannelse. SE EN GUIDE PÅ DETTE HER